A Free Template from Joomlashack

A Free Template from Joomlashack

Hrady a zámky v okolí

Přimda (7 km) - Zřícenina hradu, dle Kosmy vyb. r. 1121 Němci (asi Děpold II. z Vohburku) na našem území. Knížetem Vladislavem obležen a dobyt. R. 1427 dobyt husity. V 15. a 16. stol. často zastavován. V 16. stol. stav. úpravy za pánů ze Švamberka. Postupně zpustl. Nejstarší kamenný hrad s dochovaným záchodem. http://www.hrady.cz/index.php?OID=255


Svatá Apolena
(7 km) – poutní místo se zříceninou kostela sv. Apolonie, u kterého stávala kaple P. Marie Pomocné, rovněž zachovaná ve zřícenině. (Zaniklé obce)


Diana
(18,5 km) - barokní lovecký zámek (nepřístupný), který nechal postavit dle návrhu J. Santiniho hrabě František Kolovrat Libštejnský. Prvá zmínka o zámku je z r. 1742. V interiéru se nachází síň s freskami znázorňující mytologické výjevy s bohyní Dianou. K zámku přiléhá anglický park. http://pruvodce.turistik.cz/zamek-diana.htm


Borský zámek
(15 km) - Zámek z gotického vodního hradu ze 13. st., ze kterého zůstaly zbytky válcové věže. Zahrnuje slohová období od středověku do 19. st. V období romantismu pseudogoticky přestavěn. Vlastnili jej páni z Boru, von Götzen a Löwensteinové (do r. 1945). http://www.hrady.cz/index.php?OID=1226


Loreta – Bor
(15 km) - Raně barokní loretánskou kapli nechala roku 1688 postavit Isabela sv. paní von Götzen rozená Trčková z Lípy. Koncem 18. století zájem o pouti k soše tzv. Černé borské Madonny upadal a v následujícím století je kaple uváděna jako pustá. V 70. letech 19. století byla zásluhou kněze Andrese Reidla opravena a pouti obnoveny. 2.5. 1945 byla Loret poškozena palbou postupujících jednotek US Army. http://www.hrady.cz/index.php?OID=2564


Tvrz – Bernartice
(14,5 km) - Goticko-renesanční tvrz byla poprvé zmíněna r. 1413 jako pozůstalost Jana z Bernartic. R. 1626 byla již pustá. Jde o dvoupatrový objekt se 4 křídly a malým nádvořím. Během přestavby zanikly věže a příkop. Objekt je nepřístupný a v zanedbaném stavu. http://www.hrady.cz/index.php?OID=3426

Kostel sv. Archanděla Michaela – Dubec - Podle stavebně historického průzkumu provedeného v roce 2008 lze předpokládat, že původní středověká svatyně byla založena kolem roku 1250. Nejstarší zmínka je z r. 1357. Kostel je výsledkem dvou časově odlišných stavebních fází - gotické a barokní. Interiér, výmalba i mobiliář vyjma dubecké piety a osmiboké křtitelnice pochází z 2. poloviny 18. století. Kostel byl zařazen mezi nejvíce ohrožené kostely Plzeňské. Od roku 2008 je ve výpůjčce občanského sdružení Dubec sobě, které se snaží o jeho celkovou obnovu a restaurování. http://www.dubecsobe.cz/historie-kostela.php

Venkovská usedlost čp. 6 – Dubec -
Zemědělská usedlost má obytné stavení orientováno štítovým průčelím do návsi. Před průčelím je předzahrádka se zbytky původního oplocení. Objekty
jsou seřazeny v jedné řadě při delším úzkém dvoře, který je uzavřen velkou zděnou klenutou branou a brankou. Obytná i hospodářská část mají společnou střechu, která je zakryta eternitovými šablonami. Je to typické vesnické chalupářské uspořádání zemědělské usedlosti.
http://www.dubecsobe.cz/pamatky-usedlost.php

Joomla Template Tutorial from JoomlaShack
Template Upgrade by Joomla Visually