A Free Template from Joomlashack

A Free Template from Joomlashack

Odpadové hospodářství

Nakládání s odpady v obci řeší obecní vyhláška č. 4/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Třídění odpadu

Aby mohl být odpad znovu zpracován (materiálově využit), je třeba jej důkladně roztřídit. Odpady je nejlepší třídit přímo doma a poté odkládat do barevných sběrných nádob na tříděný odpad v obci. Vytříděný odpad je poté zpracováván a využit.

Ze starého papíru se vyrábí např.: krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír, noviny atd.

Z plastových lahví se vyrábí např.: vlákna do zimních bund a spacáků, zahradní nábytek atd.

Sklo zpracováváme opět na lahve a sklenice, z čirého skla je možné vyrobit okenní tabule. Zapomenout bychom neměli ani na vratné lahve, které se dají použít několikrát.


Plasty
Třídění plastového odpadu a ukládání těchto odpadů do kontejnerů žluté barvy, které jsou umístěny v jednotlivých obcích.

do žlutého kontejneru

patří

nepatří

plastové obaly

plastové (igelitové) tašky a sáčky

folie

kelímky od jogurtů a jiných potravin

plastové nádoby od šampónů

stlačené PET lahve od nápojů

polystyrén

výrobky z plastů (misky, tácky, dětské vaničky atd.)

ale také nápojové krabice TETRAPAK

obaly od léčiv

molitan

guma

pneumatiky

podlahové krytiny

linolea

PVC

kabely

textil

novodurové trubky

plastové obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy)


Papír
Třídění papírového odpadu a ukládání těchto odpadů do kontejnerů modré barvy, které jsou umístěny v jednotlivých obcích.

do modrého kontejneru

patří

nepatří

noviny

popsané papíry

sešity

kartony

časopisy

knihy

brožury

papírové krabice

papírové obaly a sáčky

reklamní letáky

kancelářský papír

papírové pleny

kopírovací papír

voskový papír

mastný papír

dehtový papír

mokrý papír

hygienické potřeby

vícesložkové nápojové krabice

voskované kelímky

 


Sklo
Třídění skleněného odpadu a ukládání těchto odpadů do kontejnerů zelené barvy, které jsou umístěny v jednotlivých obcích.

do zeleného kontejneru

patří

nepatří

prázdné nevratné lahve bez kovových či plastových uzávěrů

skleněné střepy

tabulové sklo

skleněné předměty všeho druhu

zavařovací sklenice

keramika, porcelán

zrcadla

žárovky

zářivky

drátěné sklo

automobilová skla

televizní obrazovky

PC monitory

 

Rozmístění kontejnerů – sběrných nádob v obcích

Třemešné

horní náves u hospody

 

u bytovek

Bezděkov

u obecního úřadu

Pavlíkov

na návsi u bývalé hasičárny

Dubec

u autobusové zastávky

Nová Ves

nad křižovatkou Železná – Třemešné – PřimdaŽelezo a kovový odpad
Odpad železných a neželezných kovů (železo, hliník, měď, olovo atd.)
Kovy lze odevzdávat ve sběrných dvorech, ve sběrnách a výkupnách druhotných surovin.

do kovového odpadu

patří

nepatří

železný šrot

hliníkové předměty

barevné kovy

plechovky

konzervy

hrnce

nádobí apod.

plastové části

gumové a další nekovové části

plechovky se zbytky barev

ledničky

mrazničky apod.Bioodpad
jedná se o odpad, který vzniká v domácnostech, v kuchyních, zahradách, v restauracích, v lesnictví a jinde. Je to biologicky rozložitelný odpad, který lze dále využít a neskládkovat.

do kompostu

patří

nepatří

tráva

kuchyňské zbytky

popel ze dřeva

listí

čajové sáčky

zbytky ovoce a zeleniny

slupky

atd.

maso

kosti

oleje z potravin

tekuté a silně mastné potraviny

obaly od potravin

tepelně zpracovaná jídla

popel z uhlí

chemikálie

uhynulá domácí zvířata

silné větve


Možnosti využití bioodpadů - výroba pěstebních substrátů a mulčů, přímá aplikace do půdy, krmné účely, výroba tekutých biopaliv, výroba tuhých biopaliv, v průmyslu na stavební a izolační hmoty atd.


Velkoobjemový odpad

jedná se o odpady, které vzhledem ke svému rozměru nelze umístit do sběrných nádob k tomu určených.

Do objemných odpadů patří
- starý nábytek (válendy, židle, křesla, skříně atd.), umyvadla, toalety, podlahové krytiny (koberce, linolea), nefunkční sporáky atd.

Svoz velkoobjemového odpadu v našich obcích je realizován dvakrát do roka, na jaře a na podzim.Nebezpečný odpad

jedná se o odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností (výbušnost, žíravost, toxicita, infekčnost atd.)
Do nebezpečných odpadů patří - oleje, barvy, rozpouštědla, lepidla a materiály jimi znečištěné, kyseliny, čistící a úklidové prostředky, léky, pesticidy, autobaterie, monočlánky, zářivky, výbojky, teploměry, lednice, mrazáky, monitory, televizory, elektrotechnický odpad, eternit, atd.
Svoz nebezpečného odpadu v našich obcích je realizován dvakrát do roka, na jaře a na podzim. Dále je možné vybité baterie (monočlánky, tužkové baterie AA, mikrotužkové baterie AAA) vyhodit do nádoby, která se nachází na chodbě obecního úřadu.


Stavební odpady

jedná se o odpady vznikající při stavbách, demolicích či drobných opravách staveb. Místo pro ukládání nevytříděného stavebního odpadu bude vždy určeno dle aktuálních možností.
Do stavebních odpadů patří
- cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě, suť, kamenivo, asfaltové kry atd.


Směsný odpad

jsou to odpady, které zbudou po vytřídění všeho, co je možné dále využít (znečištěné mastné obaly od potravin, voskovaný papír, popel, žárovky, porcelán atd.). To jsou vlastně jediné druhy odpadů, které by se měly vyhazovat do popelnic.

Jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek firma IGRO Tachov provádí svoz směsného odpadu.

do popelnice

patří

nepatří

vychladlý popel

smetky

hygienické potřeby

bakelit

znečištěné papíry

vícesložkové obaly

žárovky

papírové pleny

atd.

žhavý popel

uhynulá zvířata

kapalný odpad

zemina a sutě

nebezpečné odpady

využitelné odpady

 


Co se nesmí s odpady dělat

- spalovat odpad v kotlích, kamnech a na ohništích, neboť při spalování vznikají jedy, které následně dýcháme

- ukládat popel z uhlí na zahrádky, popel obsahuje škodlivé látky, které se přes půdu dostávají do potravinového řetězce a dále se uvolňují do podzemních vod

- ukládat odpady volně do přírody, kromě estetické stránky se škodliviny z odpadů
uvolňují do spodních vod a součastně jsou nebezpečím pro děti a zvěř.

Za toto konání lze uložit pokutu až 50.000 Kč.

Joomla Template Tutorial at JoomlaShack.com
Template Upgrade by Joomla Visually