A Free Template from Joomlashack

A Free Template from Joomlashack

Úřední deska

Zveřejnění záměru prodeje majetku obce – 34/2019Tr

Obec Třemešné zveřejňuje záměr prodeje majetku na p.p.č. 487/17 a p.p.č. 487/31 v k. ú. Nová Ves pod Přimdou - více zde

Zveřejněno      od 12.07.2019      do 29.07.2019


Zveřejnění záměru prodeje majetku obce – 35/2019Tr

Obec Třemešné zveřejňuje záměr prodeje majetku na p.p.č. 2964/1v k. ú. Nová Ves pod Přimdou - více zde

Zveřejněno      od 12.07.2019      do 29.07.2019


Zveřejnění záměru směny majetku obce – 10/2019Tr

Obec Třemešné zveřejňuje záměr směny majetku 487/28  ost. plochaa p.p.č. 487/31 ost. plocha ve vlastnictví Obce zap.p.č. 487/29ost. plocha a p.p.č. 487/30 ost. plocha ve vlastnictví žadatele dle přiloženého návrhu GP, vše v k. ú. Nová Ves pod Přimdou - více zde

Zveřejněno      od 12.07.2019      do 29.07.2019


Kůrovec 2019 - Výzva vlastníkům lesa

V souvislosti s probíhajícím kalamitním přemnožením lýkožrouta smrkového (kůrovec) v lesích, za účelem informování co největšího množství vlastníků lesů o nutnosti soustavného a účelného provádění zásahů proti kůrovci a v návaznosti na dopis z listopadu roku 2018 zveřejnil Krajský úřad Plzeňského kraje Výzvu určenou všem vlastníkům lesa – více zde.

Zveřejněno od 16.05.2019


Hudební léto Borska 2019Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu DSO Borsko za rok 2018

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., Dobrovolný svazek obcí Borsko oznamuje, že Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Borsko za rok 2018 byl schválen na jednání členské schůze svazku dne 11. 4. 2019 a je v úplném znění včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za r. 2018 zveřejněn na internetových stránkách na adresehttp://www.svazekborsko.cz

V listinné podobě je k nahlédnutí v sídle Dobrovolného svazku obcí Borsko na finančním odboru Městského úřadu v Boru, náměstí Republiky č. 1 – viz zde.

Oznámení Zveřejněno od 10. 05. 2019 do 30.06.2020


Veřejná vyhláška AOPK ČR 2019

AOPK ČR vydává optaření obecné povahy č. 2 – více zde.

zveřejněno od 26.03.2019


Změna jízdních řádů autobusů 2019

Změny jízdních řádů k celostátnímu termínu změn jízdních řádů od 3. března.

Na lince 490610 přibyly zastávky Nový Dvůr a Bor, statek. Odpolední spoj z Přimdy jede v dřívější čas a zajíždí do Souměře. Zrušen je naopak ranní spoj Bor-Stráž-Bor na lince 490710, neboť ve stejný čas jede linka 490610.

Jízdní řád linky 490610

Jízdní řád linky 490710


DSO Borsko – oznámení o schváleném rozpočtu na rok 2019 včetně střednědobého výhledu rozpočtu

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., DSO Borsko oznamuje, že schválený rozpočet DSO Borska na rok 2019 včetně střednědobého výhledu rozpočtu je zveřejněn na internetových stránkách DSO na adrese www.svazekborsko.cz - elektronická úřední deska v úplné listinné podobě, úplná listinná podoba je rovněž k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ Bor, přízemí radnice, náměstí Republiky č. 1, 348 02 Bor. - více zde.

Zveřejněno do 31.12.2019

Schválený rozpočet na rok 2019 – zde

Střednědobý výhled o roku 2021 - zde


Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků – od 14.11.2018

Na základě usnesení Rady města Bor ze dne 10. 10. 2018, č. 349, a usnesení Zastupitelstva obce Třemešné ze dne 12. 09. 2018, č. 27, bod 17. Byla uzavřena Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků - více zde.

zveřejněno od 16.12.2018


Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018

Změny ve vydávání cestovních dokladů od 1. července 2018

Ceník za prodej a pronájem majetku obce Třemešné platný od 13.09.2018

Zastupitelstvo obce Třemešné schválilo dne 12.9.2018 úpravu cen za prodej a pronájem pozemků a poskytovaných služeb – více zde.


Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec Třemešné stanoví v souladu s platnými předpisy tento sazebník úhrad za poskytování informací - více zde

Zveřejněno      od 29.05.2018


Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů najdete zde. 

NALEZENÉ KLÍČE

 

V Třemešném na silnici byl nalezen svazek klíčů. Kdo postrádá klíče, může si je vyzvednout u Sládků na adrese Třemešné 3 nebo může zavolat starostovi na mobil 724 183 675.

zveřejněno 30.04.2017


 

Osvědčení o úspoře emisí za v roce 2015


 

Návrh nového územního plánu k nahlédnutí

V kanceláři starosty obce Třemešné je k nahlédnutí návrh nového územního plánu.


Joomla Template Tutorial: by JoomlaShack
Template Upgrade by Joomla Visually