A Free Template from Joomlashack

A Free Template from Joomlashack

Úřední deska

Kůrovec 2019 - Výzva vlastníkům lesa

V souvislosti s probíhajícím kalamitním přemnožením lýkožrouta smrkového (kůrovec) v lesích, za účelem informování co největšího množství vlastníků lesů o nutnosti soustavného a účelného provádění zásahů proti kůrovci a v návaznosti na dopis z listopadu roku 2018 zveřejnil Krajský úřad Plzeňského kraje Výzvu určenou všem vlastníkům lesa – více zde.

Zveřejněno od 16.05.2019


Hudební léto Borska 2019Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu - 2019

Starosta obce Třemešné podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, ve znění pozdějších změn a doplňků,

oznamuje


Pro obec Třemešné a její spádové části Bezděkov, Dubec, Nová Ves, Pavlíkov a Třemešné

 

Se volby uskuteční:

v pátek dne 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

v sobotu dne 25. května 2019 od 08.00 hodin do 14.00 hodin

2.   Místo konání voleb: sál kulturního domu v Třemešném


Více zde


Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu DSO Borsko za rok 2018

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., Dobrovolný svazek obcí Borsko oznamuje, že Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Borsko za rok 2018 byl schválen na jednání členské schůze svazku dne 11. 4. 2019 a je v úplném znění včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za r. 2018 zveřejněn na internetových stránkách na adresehttp://www.svazekborsko.cz

V listinné podobě je k nahlédnutí v sídle Dobrovolného svazku obcí Borsko na finančním odboru Městského úřadu v Boru, náměstí Republiky č. 1 – viz zde.

Oznámení Zveřejněno od 10. 05. 2019


Porovnání vodného v obcích Třemešné a Nová Ves za rok 2018

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné podle cenových předpisů pro vodné a stočné – obec Třemešné – více zde

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné podle cenových předpisů pro vodné a stočné – obec Nová Ves – více zde

Zveřejněno od 01. 05. 2019


Porovnání stočného v obcích Třemešné a Nová Ves za rok 2018

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné – obec Třemešné – více zde

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné – obec Nová Ves – více zde

Zveřejněno od 01. 05. 2019


Veřejná vyhláška FÚ pro Plzeňský kraj - 2019

Správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 26.04.2019 do dne 27.05.2019 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Plzeňský kraj ve dnech

pondělí od 8:00 do 17:00 hodin

středa od 8:00 do 17:00 hodin

zpřístupněn k nahlédnutí

hromadný předpisný seznam čj. 988823/19/2300-11460-401159,

jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019.

Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze č. 1 pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-23, o finančních úřadech, jejich územních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho příslušné části, zveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 1/2016 a na internetových stránkách Finanční správy http://www.financnisprava.cz.

Více zde

Zveřejněno      od 28.04.2019      do 31.05.2019


SOČ – Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2018

Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín oznamuje zveřejnění závěrečného účtu za rok 2018 – více zde.

Zveřejněno od 23. 04. 2019


SOČ – Oznámení o schválení závěrečného účtu za rok 2018

Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín oznamuje schválení závěrečného účtu za rok 2018 – více zde.

Zveřejněno od 23. 04. 2019


Počet volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu - 2019

Podle § 16 odst. 1 písmeno f) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro volby do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. a 25. května 2019- 1 volební okrsek v kulturním domě v Třemešném – více zde.


 

SOČ – Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2018

Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín oznamuje zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2018 – více zde.

Zveřejněno od 08. 04. 2019


Veřejná vyhláška AOPK ČR 2019

AOPK ČR vydává optaření obecné povahy č. 2 – více zde.

zveřejněno od 26.03.2019


Změna jízdních řádů autobusů 2019

Změny jízdních řádů k celostátnímu termínu změn jízdních řádů od 3. března.

Na lince 490610 přibyly zastávky Nový Dvůr a Bor, statek. Odpolední spoj z Přimdy jede v dřívější čas a zajíždí do Souměře. Zrušen je naopak ranní spoj Bor-Stráž-Bor na lince 490710, neboť ve stejný čas jede linka 490610.

Jízdní řád linky 490610

Jízdní řád linky 490710


DSO Borsko – oznámení o schváleném rozpočtu na rok 2019 včetně střednědobého výhledu rozpočtu

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., DSO Borsko oznamuje, že schválený rozpočet DSO Borska na rok 2019 včetně střednědobého výhledu rozpočtu je zveřejněn na internetových stránkách DSO na adrese www.svazekborsko.cz - elektronická úřední deska v úplné listinné podobě, úplná listinná podoba je rovněž k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ Bor, přízemí radnice, náměstí Republiky č. 1, 348 02 Bor. - více zde.

Zveřejněno do 31.12.2019

Schválený rozpočet na rok 2019 – zde

Střednědobý výhled o roku 2021 - zde


Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků – od 14.11.2018

Na základě usnesení Rady města Bor ze dne 10. 10. 2018, č. 349, a usnesení Zastupitelstva obce Třemešné ze dne 12. 09. 2018, č. 27, bod 17. Byla uzavřena Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků - více zde.

zveřejněno od 16.12.2018


Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018

Změny ve vydávání cestovních dokladů od 1. července 2018

Ceník za prodej a pronájem majetku obce Třemešné platný od 13.09.2018

Zastupitelstvo obce Třemešné schválilo dne 12.9.2018 úpravu cen za prodej a pronájem pozemků a poskytovaných služeb – více zde.


Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu DSO Borsko za rok 2017

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., Dobrovolný svazek obcí Borsko oznamuje, že Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Borsko za rok 2017 byl schválen na jednání členské schůze svazku dne 28. 6. 2018 a je v úplném znění včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za r. 2017 zveřejněn na internetových stránkách na adresehttp://www.svazekborsko.cz

V listinné podobě je k nahlédnutí v sídle Dobrovolného svazku obcí Borsko na finančním odboru Městského úřadu v Boru, náměstí Republiky č. 1 – viz zde.

Zveřejněno od 27. 07. 2018


Joomla Template Tutorial: by JoomlaShack
Template Upgrade by Joomla Visually