A Free Template from Joomlashack

A Free Template from Joomlashack

Vyhlášky obce

Vydané v roce 2018

2/2018 - Obecně závazná vyhláška Obce Třemešné o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - ruší vyhlášku 2/2015

 

Vydané v roce 2017

1/2017 - Obecně závazná vyhláška obce Třemešné, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy - MŠ Přimda.

2/2017 - Obecně závazná vyhláška obce Třemešné, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy - MŠ Stráž.

 

Vydané v roce 2014

1/2014 – Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Třemešné a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

2/2014 – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů - ruší vyhlášku 3/2003

3/2014 – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity - ruší vyhlášku 4/2003

4/2014 – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - ruší vyhlášku 1/2005

5/2014 – Obecně závazná vyhláškao stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Třemešné - ruší vyhlášku 1/2012

6/2014 – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného - ruší vyhlášku 2/2005

Ceník za prodej a pronájem majetku obce Třemešné.

 

Vydané v roce 2012

1/2012 – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - ruší vyhlášku 4/2005

 

Vydané v roce 2011

Zásady prodeje dřeva z obecních lesů obce Třemešné.Vydané v roce 2005

1/2005 – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - ZRUŠENA VYHLÁŠKOU 4/2014

2/2005 – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného - ZRUŠENA VYHLÁŠKOU 6/2014

3/2005 – Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

4/2005 – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - ZRUŠENA VYHLÁŠKOU 1/2012

 

Vydané v roce 2004

1/2004 – Obecně závazná vyhláška - Požární řád obce

2/2004 – Obecně závazná vyhláška o závazné části územního plánu obce Třemešné enligneviagra.net

 

Vydané v roce 2003

1/2003 – Obecně závazná vyhláška o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících v územním obvodu obce Třemešné - ZRUŠENA VYHLÁŠKOU 5/2014

3/2003 – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů - ZRUŠENA VYHLÁŠKOU 2/2014

4/2003 – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity - ZRUŠENA VYHLÁŠKOU 3/2014

Joomla Templates: by JoomlaShack
Template Upgrade by Joomla Visually