A Free Template from Joomlashack

A Free Template from Joomlashack

Důležitá telefonní čísla


Integrovaný záchranný systém - 112

Mobil  112


Hasiči

Hasiči – tísňové volání  150

Hasiči Tachov operační středisko  374 723 559,  374 732 111


Policie

Policie – tísňové volání   158

Policie ČR, obvodní oddělení Bor   374 790 311

Okresní ředitelství Policie ČR Tachov   974 337 111


Zdravotnictví

Záchranná služba – tísňové volání   155

Lékařská služba první pomoci Bor   374 790 481,  374 704 111

Lékařská služba první pomoci Tachov   374 722 222

Nemocnice Planá   374 775 111

Poliklinika Bor   374 790 481

Poliklinika Tachov 374 718 111

Národní linka prevence AIDS 800 144 444

Krajská hygienická stanice Plzeň – územní pracoviště Tachov   374 732 518, 374 732 511


Veterina

Okresní veterinární správa Tachov   374 723 241, 374 732 411


Poruchy

Elektrárny Tachov   374 757 111

Poruchy vedení el. proudu  378 001 111

Ohlašovna poruch telefonních stanic:  131 29


Doprava

Informace k autobusové dopravě   900 144 444

Informace k vlakové dopravě Tachov   374 722 081,  374 723 951

Informace k vlakové dopravě Bor   374 790 206


Státní správa

Obecní úřad Třemešné   374 796 136

Finanční úřad Tachov 950 321 101

Úřad Práce Tachov   374 799 411

Katastrální úřad Tachov 374 616 661

Pozemkový fond - územní pracoviště Tachov 374 751 211

Zemědělská agentura a pozemkový fond Tachov 374 722 684

Okresní soud Tachov 374 610 011

Okresní státní zastupitelství Tachov 374 752 810

Okresní správa sociálního zabezpečení Tachov 374 703 711

Městský úřad Tachov, T.G.Masaryka   374 705 111

Městský úřad Tachov, Rokycanova   374 722 621

Kontaktní místo pro stát. sociální podporu   374 789 006


Spoje

Česká pošta Třemešné   374 796 126

Česká pošta Přimda   374 796 426

Česká pošta Bor 374 630 913

Česká pošta Provozní ředitelství detaš.Tachov   374 723 957

Informace o telefonních číslech v ČR:  1188

Informace o telefonních číslech mezinárodním provozu:  1181


Kultura

Knihovna Bor   374 790 497

Knihovna Tachov 374 715 224, 374 722 711

Kulturní středisko Bor   374 790 459

Městské kulturní středisko Tachov   374 630 001, 605 850 178

Kino Mže Tachov   374 630 004, 774 744 817


Peněžní ústavy, pojišťovny

Česká spořitelna Bor   374 790 301, 374 790 012, 374 790 301

Česká spořitelna Tachov   374 756 011, 374 756 022

Československá obchodní banka a.s. Tachov   374 756 611

GE capital Bank a.s. Bor   374 790 600

GE capital Bank a.s. Tachov   374 756 711

Komerční banka a.s. Tachov   374 714 111, 374 723 841-4

Česká pojišťovna Bor   374 704 184

Česká pojišťovna Tachov   376 542 511

Všeobecná zdravotní pojišťovna Tachov   374 755 111, 374 755 172


Linky důvěry, krizová centra

Bílý kruh bezpečí (pomoc obětem trestné činnosti)   377 637 695

Centrum protidrogové prevence a terapie „K-centrum“   377 421 374

Linka dětské pomoci Plzeň   377 260 221

Linka důvěry a psychologické pomoci   377 462 312, 605 965 822

Joomla Templates: by JoomlaShack
Template Upgrade by Joomla Visually