A Free Template from Joomlashack

A Free Template from Joomlashack

Úřední deska

Kůrovec 2019 - Výzva vlastníkům lesa

V souvislosti s probíhajícím kalamitním přemnožením lýkožrouta smrkového (kůrovec) v lesích, za účelem informování co největšího množství vlastníků lesů o nutnosti soustavného a účelného provádění zásahů proti kůrovci a v návaznosti na dopis z listopadu roku 2018 zveřejnil Krajský úřad Plzeňského kraje Výzvu určenou všem vlastníkům lesa – více zde.

Zveřejněno od 16.05.2019


Hudební léto Borska 2019Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu DSO Borsko za rok 2018

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., Dobrovolný svazek obcí Borsko oznamuje, že Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Borsko za rok 2018 byl schválen na jednání členské schůze svazku dne 11. 4. 2019 a je v úplném znění včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za r. 2018 zveřejněn na internetových stránkách na adresehttp://www.svazekborsko.cz

V listinné podobě je k nahlédnutí v sídle Dobrovolného svazku obcí Borsko na finančním odboru Městského úřadu v Boru, náměstí Republiky č. 1 – viz zde.

Oznámení Zveřejněno od 10. 05. 2019 do 30.06.2020


Veřejná vyhláška AOPK ČR 2019

AOPK ČR vydává optaření obecné povahy č. 2 – více zde.

zveřejněno od 26.03.2019


Změna jízdních řádů autobusů 2019

Změny jízdních řádů k celostátnímu termínu změn jízdních řádů od 3. března.

Na lince 490610 přibyly zastávky Nový Dvůr a Bor, statek. Odpolední spoj z Přimdy jede v dřívější čas a zajíždí do Souměře. Zrušen je naopak ranní spoj Bor-Stráž-Bor na lince 490710, neboť ve stejný čas jede linka 490610.

Jízdní řád linky 490610

Jízdní řád linky 490710


DSO Borsko – oznámení o schváleném rozpočtu na rok 2019 včetně střednědobého výhledu rozpočtu

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., DSO Borsko oznamuje, že schválený rozpočet DSO Borska na rok 2019 včetně střednědobého výhledu rozpočtu je zveřejněn na internetových stránkách DSO na adrese www.svazekborsko.cz - elektronická úřední deska v úplné listinné podobě, úplná listinná podoba je rovněž k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ Bor, přízemí radnice, náměstí Republiky č. 1, 348 02 Bor. - více zde.

Zveřejněno do 31.12.2019

Schválený rozpočet na rok 2019 – zde

Střednědobý výhled o roku 2021 - zde


Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků – od 14.11.2018

Na základě usnesení Rady města Bor ze dne 10. 10. 2018, č. 349, a usnesení Zastupitelstva obce Třemešné ze dne 12. 09. 2018, č. 27, bod 17. Byla uzavřena Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků - více zde.

zveřejněno od 16.12.2018


Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018

Změny ve vydávání cestovních dokladů od 1. července 2018

Ceník za prodej a pronájem majetku obce Třemešné platný od 13.09.2018

Zastupitelstvo obce Třemešné schválilo dne 12.9.2018 úpravu cen za prodej a pronájem pozemků a poskytovaných služeb – více zde.


Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec Třemešné stanoví v souladu s platnými předpisy tento sazebník úhrad za poskytování informací - více zde

Zveřejněno      od 29.05.2018


Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů najdete zde. 

NALEZENÉ KLÍČE

 

V Třemešném na silnici byl nalezen svazek klíčů. Kdo postrádá klíče, může si je vyzvednout u Sládků na adrese Třemešné 3 nebo může zavolat starostovi na mobil 724 183 675.

zveřejněno 30.04.2017


 

Osvědčení o úspoře emisí za v roce 2015


 

Návrh nového územního plánu k nahlédnutí

V kanceláři starosty obce Třemešné je k nahlédnutí návrh nového územního plánu.


Jak je to s cestovními doklady pro děti?

Postup při vyřizování cestovních pasů a informování o možnosti cestovat do vybraných zemí na občanský průkaz, což platí rovněž pro osoby mladší 15 let. Více zde.

Zveřejněno      od 25.05.2016


Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu 3/2015

Nabídka pozemků k pronájmu v katastru obcí Třemešné, Bezděkov u Třemeného, Nová Ves pod Přimdou a Dubec – více zde.

Zveřejněno dne 7.8.2015


Změna provozní doby Pošty v Třemešném od 13.10.2014

Změna provozní doby Pošty v Třemešném od 13.10.2014

Pondělí          14:30 – 16:30

Úterý            08:30 – 10:30

Středa          14:30 – 16:30

Čtvrtek         08:30 – 10:30

Pátek           08:30 – 10:30

Telefon:  374 796 334

 


Výzva ÚZSVM

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá vlastníky nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru dostatečně určitě, aby se přihlásili ke svému vlastnictví – více zde.

Zveřejněno dne 28.05.2014  do 02.01.2024


Ordinační hodiny nemocnice Mariánské Lázně s.r.o.

Zde je přehled ordinačních hodin Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o.

Zveřejněno     dne 11.5.2014

 
   

Ceník za prodej a pronájem majetku obce Třemešné

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu

Obec Třemešné vyhlašuje, že v katastrálním území Třemešné byla zahájena obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků komplexních pozemkových úprav. Více zde

zveřejněno     od 29.3.2012   


Joomla Templates: by JoomlaShack
Template Upgrade by Joomla Visually