Třemešné
Obec Třemešné

Historie obcí

Podle Zdeňka Procházky – Český les – Tachovsko

Vranečský rybník (Pfrentschweiher)


Bájný a ve své vodní ploše obrovitý Vranečský rybník byl vybudován v roce 1362. Povolení k jeho založení získal od císaře Karla IV. zástavní majitel falckého panství Pleystein hrabě z Leuchtenberka. Mohutná hráz rybníka stávala v místech dnešní německé obce Pfrentsch, jižně od Waidhausu, a je ještě dnes částečně patrná. Po napuštění zasahovaly vody rybníka celou svojí jednou třetinou na české území. Podle této informace by vodní hladina umělého jezera dosahovala délky kolem 6 km. Na ryby bohaté jezero bylo stálým předmětem svárů šlechty i poddaných, usazených v jeho blízkosti. V roce 1599 se hráz rybníka protrhla a s její obnovou bylo započato teprve roku 1613. Rozlohu rybníka dokumentuje stará mapa z roku 1671 uložená v amberském archivu. Po roce 1839 byl rybník zrušen a přeměněn na louky a lesy. Hlavním přítokem rybníka býval Kateřinský potok. Vody zaniklého jezera dosahovaly až k samotě Weiherweisenhaus, v jejíchž místech stojí dnes opuštěná rota Pohraniční stráže Diana (Rybničná). Nedaleko odtud přetíná kateřinský potok červená turistická značka č.1. Okolní mokřinaté louky se kdysi nacházely na dně zaniklého Vranečského rybníka.