Obec Třemešné
Obec Třemešné

Samospráva


Zastupitelstvo obce

Kristián Ebenhöh - starosta
Třemešné, mobil 724 183 675

Jaroslav Sláma - místostarosta
Třemešné-Bezděkov, mobil 723 721 733

Josef Myslivec
člen zastupitelstva
Třemešné - Bezděkov

RNDr. Karel Gebauer
člen zastupitelstva
Třemešné - Dubec

Ladislav  Kletečka
člen zastupitelstva
Třemešné

Lenka Málková
členka zastupitelstva
Třemešné

Radovan Končický
člen zastupitelstva
Třemešné


Finanční výbor

Ladislav Kletečka - předseda

Radovan Končický - člen

Josef Myslivec - člen


Kontrolní výbor

RNDr. Karel Gebauer - předseda

Lenka Málková - člen

Jan Drgáč - Člen

 


Lidé na Obecním úřadě

Miluše Turková - referentka OÚ
Petr Zahoř - hajný